آهنربای رولی لاستیکی

آهنربای رولی لاستیکی

آهنربای رولی لاستیکی با مخلوط کردن پودر آهنربای فریت و لاستیک و از طریق راه با فشار دادن یا نورد است و از پودر آهنربای فریت در لاستیک استفاده می شود.