آهنربا کروی نئودیمیوم

آهنربا کروی نئودیمیوم

ما در زیر مجموعه نئودیمیوم ها با انواع مختلفی روبرو هستیم، یکی از این دسته محصولات نئودیمیوم های کروی می باشد.