آهنربا رینگ نئودیمیوم

آهنربای نئودیمیوم رینگی 17.5x7x3
آهنربای نئودیمیوم رینگی 30x10x5
آهنربای نئودیمیوم رینگی 50x22x10
آهنربای نئودیمیوم رینگی 60x25x10
آهنربای نئودیمیوم رینگی 80x30x10
آهنربای نئودیمیوم رینگی 100x30x10

آهنربا رینگ نئودیمیوم

آهنربا رینگ نئودیمیوم آهنرباهای قوی خاکی کمیاب، دایره ای شکل با مرکز توخالی هستند که یکی از انواع آهنربا نئودیمیوم است. آهنربا رینگ نئودیمیوم (همچنین به عنوان "Neo"، "NdFeb" یا "NIB" شناخته می شوند) قوی ترین آهنربا تجاری هستند که امروزه با خواص مغناطیسی بسیار فراتر از سایر مواد آهنربای دائمی موجود هستند. آهنربا رینگ نئودیمیوم به دلیل قدرت مغناطیسی بالای خود جایگزین مواد مغناطیسی دیگر شده اند تا در عین حال به نتیجه مشابهی دست پیدا کنند.