آهنربا بلوک نئودیمیوم

آهنربای نئودیمیوم بلوکی 5x5x2
آهنربای نئودیمیوم بلوکی 5x5x5
آهنربای نئودیمیوم بلوکی 7x5x2
آهنربای نئودیمیوم بلوکی 10x5x2
آهنربای نئودیمیوم بلوکی 10x5x5
آهنربای نئودیمیوم بلوکی 10x10x1
آهنربای نئودیمیوم بلوکی 10x10x2
آهنربای نئودیمیوم بلوکی 10x10x3
آهنربای نئودیمیوم بلوکی 10x10x5
آهنربای نئودیمیوم بلوکی 10x10x10
آهنربای نئودیمیوم بلوکی 12x8x2
آهنربای نئودیمیوم بلوکی 15x3x1
« قبلی صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بعدی »

آهنربا بلوک نئودیمیوم

آهنرباهای میله ای، بلوکی و مکعبی یکی از انواع آهنربا نئودیمیوم است و آهنربا بلوک نئودیمیوم نسبت به اندازه خود فوق العاده قدرتمند هستند و قدرت کشش تقریبی آن تا 300 پوند است. آهنربا نئودیمیوم قوی ترین آهنرباهای دائمی و خاکی کمیاب است که امروزه به صورت تجاری در دسترس هستند و خواص مغناطیسی آن بسیار بیشتر از سایر مواد آهنربای دائمی است. قدرت مغناطیسی بالا، مقاومت در برابر مغناطیس زدایی، هزینه کم و تطبیق پذیری آنها را به انتخابی ایده آل برای کاربردهای مختلف از مصارف صنعتی و فنی گرفته تا پروژه های شخصی تبدیل می کند.