آهنربا دیسک سرامیکی

آهنربای فریت گرد 10x10

سرامیکی ۱۰*۱۰

آهنربای فریت گرد 12x5

سرامیکی ۵*۱۲

آهنربای فریت گرد 15x3

سرامیکی ۳*۱۵

آهنربای فریت گرد 20x3

سرامیکی ۳*۲۰

آهنربای فریت گرد 20x5

سرامیکی ۵*۲۰

آهنربای فریت گرد 20x10

سرامیکی ۱۰*۲۰

آهنربای فریت گرد 22x7

سرامیکی ۷*۲۲

آهنربای فریت گرد 25x5

سرامیکی ۵*۲۵

آهنربای فریت گرد 30x5

سرامیکی ۵*۳۰

آهنربای فریت گرد 30x10

سرامیکی ۱۰*۳۰

آهنربای فریت گرد 40x10

سرامیکی ۱۰*۴۰

آهنربا دیسک سرامیکی

آهنربا دیسکی سرامیکی استحکام نسبتا خوبی از خود نشان می دهند و آنها را به انتخابی محبوب برای بسیاری از کاربردهای مصرفی و تجاری تبدیل می کند. آهنرباهای سرامیکی آهنربا محبوبی برای صنایع دستی هستند که برای هنرها و صنایع دستی و همچنین پروژه های مدل سازی استفاده می شوند و برای آهنرباهای یخچال، پروژه های علمی، نمایشگرهای POP، علائم، قلاب های جواهرات، قطعات مبلمان، اجزای موتور و موارد دیگر مناسب هستند.