فروشگاه تهران مگنت / سپراتورها / مگنت رونواری ( اورباند )